Nieuwsbrief Brainport Network | mei 2019
online version
 
Techniekpact Jaarconferentie – 20 mei 2019
'Techniek is the beating heart van onze samenleving'
Op maandag 20 mei 2019 vond op de Brainport Industries Campus in Eindhoven de Techniekpact Jaarconferentie plaats, mede georganiseerd door Brainport Network. Ruim vierhonderd bezoekers. Vier inspirerende TechTalks. 12 ‘stations’ verspreid over het prachtige pand van de Brainport Industries Campus, waar je kennis kunt maken met evenzoveel pareltjes op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt waarbij onderwijs, ondernemers en overheden gezamenlijk investeren in TechTalent. Dit zijn de ingrediënten voor deze maandagmiddag, ingebracht door de Techniekpactpartners in Zuidoost Nederland en West Brabant verenigd in Brainport Network, de regio’s die deze editie van de Techniekpact Jaarconferentie organiseren.

Lees het volledige artikel
Nieuwe voorzitter Techniekpact
Tijdens de jaarconferentie wordt de nieuwe voorzitter van de Landelijke Regiegroep Techniekpact geïntroduceerd: Thea Koster, lid van het College van Bestuur van Deltion College Zwolle. Zij neemt het stokje over van Doekle Terpstra en zal zich tot eind 2020 inzetten voor een optimale afstemming tussen landelijk beleid en regionale uitvoering van het Techniekpact.

Lees verder
Check de foto's 
Voor een echt goede impressie van de jaarconferentie en de foto’s met toelichting van de TechTracks van Zuid-Nederland op de Brainport Industries Campus, de TechTalks, de TechLounge en de plenaire sessies, treft u hieronder.llage

Klik hier voor de fotoreportage
Nauw samenwerken met bedrijfsleven
De triple helix moet dus aan de bak. Het onderwijs – hier op het podium vertegenwoordigd door vmbo-docent Thijs Faassen, is er klaar voor. ‘We moeten leerlingen van jongs af aan enthousiasmeren voor techniek’, vindt hij. ‘Zij hebben geen beeld bij techniek. En hun ouders hebben wel een beeld, maar het verkeerde. We moeten hen al veel eerder laten zien hoe veelzijdig techniek is. En dat kan alleen als we nauw samenwerken met het bedrijfsleven.’ Ondernemer John Vullings, directeur van het gelijknamige metaalbewerkingsbedrijf, is het daar beslist mee eens en wil dan met name laten zien dat robotisering geen bedreiging is, maar juist een kansen biedt. ‘Er verdwijnen veel banen door de robotisering, maar er komen er ook veel voor terug’, zegt hij. ‘We moeten investeren in mensen die daarmee kunnen en willen werken.'

Lees meer over hybride docenten
TechTalks
Tijdens de conferentie komen inspirerende sprekers aan het woord over de thema’s van investeren in Techtalent. Klik door voor het verhaal van Aukje Kuypers over Techniek in maatschappelijke context, Laurens Swanenberg over behoud van talent, Yvonne van Hest over inclusieve technologiepromotie en Ronald Paulissen over opleiden via TECH2create.
Leven Lang Ontwikkelen in de praktijk
Tijdens de conferentie kwamen ook fraai voorbeelden van Leven Lang Ontwikkelen uit de praktijk aan bod. Roy van Mulken, medewerker bij VDL Nedcar, werkte al 32 jaar bij de enige serieautoproducent van Nederland. Hij wilde graag voor zijn kinderen een functie op een hoger niveau, maar kon met zijn LTS-opleiding niet solliciteren op vacatures die om mbo-niveau 3 of 4 vroegen. ‘Ik wist dat ik meer kon, maar dan moest ik wel gaan leren. Dat heb ik uiteindelijk toch gedaan. Gemakkelijk was het niet: ik moest voor én na mijn dienst nog twee uur naar school. Collega’s lachten me in het begin ook uit. “Royke, waar ben je toch mee bezig?”. Maar nu heb ik mijn diploma. En zij niet.’

Lees meer ervaringen met Leven Lang Ontwikkelen
Lancering Leven Lang Ontwikkelen Techniekcoalitie en regio's Brainport Network
Bovenstaande ervaringen vormen een mooie opmaat voor het feitelijke slotstuk van deze Jaarconferentie: de lancering vande gezamenlijke aanpak van Zuid-Nederland met regio’s Brainport Network, FME, Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland en de opleidingsfondsen OOM, A&O en OTIB voor Leven Lang Ontwikkelen. Hiermee willen de partners kleine en middelgrote technische bedrijven in Zuid-Nederland intensief ondersteunen in het opstellen van toekomst- en personeelsplannen voor de competenties en beroepen van de toekomst.

Lees meer over de lancering Leven Lang Ontwikkelen
You can find more information on the Brainport website:
Brainport Network
Brochure Brainport Network 2019
Thema's
Nieuws
Follow us
Twitter     Linkedin
Brainport Network
Emmasingel 11 - 5611 AZ
Eindhoven - Netherlands

Privacy policy - Unsubscribe
Brainport eindhoven